مصاحبه مهندس مهریاد مقدسی مدیرعامل شرکت با ماهنامه تخصصی پردازش

مهندس مهریاد مقدسی، مدیرعامل شرکت فولادگستر خاورمیانه به ماهنامه تخصصی پردازش گفت: رشد و توسعه فعالیت‌های مهندسی به ثبات قیمت‌ها و همکاری سازمان‌هایی مانند دارایی، بیمه و… نیاز دارد. فولادگستر…
ادامه مطلب
فهرست