کارخانه نورد میلگرد فولاد کاوه اروند (خرمشهر)

 


• وبسایت و لوگو کارفرما:www.aks.co.ir
تصاویر پروژه:

کارخانه نورد میلگرد فولاد کاوه اروند (خرمشهر) (1)
کارخانه نورد میلگرد فولاد کاوه اروند (خرمشهر) (1)
کارخانه نورد میلگرد فولاد کاوه اروند (خرمشهر) (2)

ردیف شرح پروژه نام کارفرما تاریخ شروع تاریخ پایان پیشرفت پروژه
1 راه اندازی، بهره برداری، تعمیرات و نگهداری کارخانه نورد میلگرد فولاد کاوه اروند فولاد کاوه اروند 1396/07/13 1397/12/29  100%
2 نصب تجهیزات و کابل کشی در قسمت های مختلف کارخانه نورد فولاد کاوه اروند فولاد کاوه اروند 1395/12/11 1397/12/29 100%

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست