کارخانه فولادسازی فولاد کاوه جنوب کیش (بندرعباس)

 

 


• وبسایت و لوگو کارفرما:


 

 

 


www.sksco.ir
تصاویر پروژه:

:

 

ردیف شرح پروژه نام کارفرما تاریخ شروع تاریخ پایان پیشرفت پروژه
1 اجرای فعالیت های برقی باقیمانده فاز دو، واحدهای آب شیرین کن و ساختمان های غیر صنعتی فولاد کاوه جنوب 1399/12/01 ادامه دارد 30%
2 نصب تجهیزات برق و ابزاردقیق سیستم اکسیژن پلنت فاز دو فولادسازی کاوه جنوب پارس سارایه 1399/08/01 ادامه دارد 90%
3 نصب تجهیزات برق و ابزاردقیق فولادسازی، کوره قوس الکتریکی، پاتیلی، حمل مواد، جمع آوری دود و ریخته گری پارس سارایه 1398/05/20 1399/04/31 100%
4 عملیات انتقال برق از پست برق ساحلی به اینتک و کابل کشی مربوطه عمران مکران 1397/02/01 1398/02/30 100%
5 عملیات نصب و راه اندازی تجهیزات الکتریکی پست های برق و شبکه توزیع مربوطه و سیستم روشنایی پروژه فاز2 فولاد کاوه جنوب 1397/09/21 1399/12/30 100%
6 عملیات نصب و راه اندازی تجهیزات برق و ابزاردقیق، مکانیک و پایپینگ واحد SVC فاز2 فولادسازی فولاد کاوه جنوب 1397/07/01 1399/06/30 100%
7 تعمیرات، راه اندازی و بهره برداری کارخانه فولادسازی کاوه جنوب کیش فولاد کاوه جنوب 1394/06/01 1395/06/01 100%
8 نصب تجهیزات برق و ابزاردقیق واحد فولادسازی کاوه جنوب کیش –  فاز یک فولاد کاوه جنوب 1392/11/15 1396/12/29 100%
9 نصب و راه اندازی تجهیزات اعلام و اطفای حریق پست GIS فولاد کاوه جنوب کیش فولاد کاوه جنوب 1396/05/31 1398/12/29 100%
10 نصب تجهیزات برق، ابزاردقیق اکسیژن پلنت فولاد کاوه جنوب فولاد کاوه جنوب 1395/09/01 1396/12/29 100%
11 طراحی  Lighting & Sockets فاز یک فولادسازی کاوه جنوب کیش فولاد کاوه جنوب 1393/07/05 1394/12/19 100%
12 نصب تجهیزات SVC  فاز یک فولادسازی کاوه جنوب کیش فولاد کاوه جنوب 1393/06/29 1394/06/31 100%
13 عملیات نصب و راه اندازی تجهیزات مکانیکی، پایپینگ، برق و ابزاردقیقchilled room & potable water فولاد کاوه جنوب 1394/05/15 1395/12/30 100%

فهرست