کارخانه احیاء مستقیم فولاد هرمزگان جنوب (بندرعباس)

 

 


• وبسایت و لوگو کارفرما:


 

 


www.hosco.ir
تصاویر پروژه:

:

ردیف شرح پروژه نام کارفرما تاریخ شروع تاریخ پایان پیشرفت پروژه
1 خدمات فنی و مهندسی، راهبری، تعمیر و نگهداری، فعالیتهای بازسازی و بهینه سازی احیاء مستقیم هرمزگان فولاد هرمزگان 1391/08/20 1394/10/30 100%
2 نصب تجهیزات برق و ابزاردقیق پروژه احیاء مستقیم فولاد هرمزگان فولادپایا 1388/06/21 1389/12/29 100%
3 نصب تجهیزات برق و ابزاردقیق پروژه بریکت سازی فولاد هرمزگان فولادپایا 1388/06/21 1389/12/29 100%
4 راه اندازی ابزاردقیق و سیستم کنترل احیاء مستقیم هرمزگان فولادپایا 1387/10/29 1388/06/31 100%
5 طراحی برق و ابزاردقیق بخش بریکت سازی پروژه احیاء مستقیم فولاد هرمزگان فولادپایا 1387/01/15 1388/06/31 100%
6 طراحی برق، ابزاردقیق و پروسس بخش حمل مواد پروژه احیاء مستقیم فولاد هرمزگان فولادپایا 1386/07/01 1386/12/29 100%
7 بازنگری طراحی کلیه مدارک برق و ابزاردقیق پروژه احیاء مستقیم فولاد هرمزگان فولادپایا 1386/02/01 1388/06/31 100%
8 دفتر فنی برق و ابزاردقیق پروژه احیاء مستقیم فولاد هرمزگان فولادپایا 1386/02/01 1388/06/31 100%
9 مهندسی خرید تجهیزات برق و ابزار دقیق پروژه احیاء مستقیم فولاد هرمزگان فولادپایا 1386/02/01 1388/06/31 100%

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست