کارخانه آهک کاوه قلعه گنج


• وبسایت و لوگو کارفرما:www.limeghaleganj.ir
تصاویر پروژه:

کارخانه آهک کاوه قلعه گنج 1
کارخانه آهک کاوه قلعه گنج 2

ردیف شرح پروژه نام کارفرما تاریخ شروع تاریخ پایان پیشرفت پروژه
1 راه اندازی تجهیزات کارخانه آهک کاوه قلعه گنج کاوه قلعه گنج 1399/12/01 ادامه دارد 70%
2 نصب و راه اندازی تجهیزات برق و ابزاردقیق کارخانه آهک کاوه قلعه گنج کاوه قلعه گنج 1398/10/09 ادامه دارد 90%

فهرست