کارخانجات احیاء مستقیم خراسان (نیشابور)

 

 


• وبسایت و لوگو کارفرما:


 

 


www.khorasansteel.ir
تصاویر پروژه:

:

ردیف شرح پروژه نام کارفرما تاریخ شروع تاریخ پایان پیشرفت پروژه
1 همکاری در راه اندازی پروژه احیاء مستقیم خراسان مدول یک ایریتک 1389/06/01 1389/09/30 100%
2 تامین Hook up پروژه احیاء مستقیم خراسان ایریتک 1388/08/20 1388/10/19 100%
3 راه اندازی و بهره برداری پروژه احیاء مستقیم خراسان مدول دو ایریتک 1388/07/15 1388/12/15 100%
4 نصب تجهیزات برق وابزار دقیق مدول دو احیاء مستقیم خراسان پامیکو 1388/03/01 1389/12/29 100%
5 نصب برق و ابزاردقیق و سیستم کنترل پروژه مدول یک احیاء مستقیم خراسان پامیکو 1388/03/16 1398/12/29 100%

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست