مجتمع جهان فولاد سیرجان

 


• وبسایت و لوگو کارفرما:www.sjsco.ir
تصاویر پروژه:

Picture24
Picture23

ردیف شرح پروژه نام کارفرما تاریخ شروع تاریخ پایان پیشرفت پروژه
1 اجرای فعالیت های برقی باقیمانده فاز دو، واحدهای آب شیرین کن و ساختمان های غیر صنعتی جهان فولادسیرجان 1399/07/10 1399/08/09 100%
2 انجام خدمات بخش آبرسانی تعمیرات سالانه کارخانه احیاء شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان جهان فولادسیرجان 1399/07/10 1399/08/09 100%
3 انجام خدمات تعمیرات سالیانه بخش فن ها و کمپرسورهای کارخانه احیاء مستقیم مجتمع جهان فولادسیرجان جهان فولادسیرجان 1398/03/01 1398/03/31 100%

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست