ساختمان فرهنگ ۲ (بانک گردشگری)

 


• وبسایت و لوگو کارفرما:www.tourism-bank.com
تصاویر پروژه:

ساختمان فرهنگ 2 (بانک گردشگری) (1)
ساختمان فرهنگ 2 (بانک گردشگری) (1)
ساختمان فرهنگ 2 (بانک گردشگری) (2)

شرح پروژه نام کارفرما تاریخ شروع تاریخ پایان پیشرفت پروژه
نصب تاسیسات برق و مکانیک مجتمع اداری، تجاری و پارکینگ مکانیزه ساختمان فرهنگ 2 (بانک گردشگری) تندیس تجارت باختر 1397/04/02 ادامه دارد 95%

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست