آبشیرین کن خلیج فارس (بندرعباس)

 


• وبسایت و لوگو کارفرما:www.ameranofogh.ccom.ir
تصاویر پروژه:

آبشیرین کن خلیج فارس (بندرعباس) (1)
آبشیرین کن خلیج فارس (بندرعباس) (2)

ردیف شرح پروژه نام کارفرما تاریخ شروع تاریخ پایان پیشرفت پروژه
1 نصب و پیش راه اندازی و کالیبراسیون تجهیزات واحدهای املاح افزای آب شیرین کن خلیج فارس عامران افق 1398/11/05 1399/08/30  100%
2 نصب تجهیزات ابزاردقیق، سینی کاری، کاندوئیت کاری، تیوپ کشی، کابل کشی و شارژ مواد معدنی آب شیرین کن خلیج فارس عامران افق 1399/04/01 1399/08/30 100%

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست