آبشیرین کن، آبرسانی و INTAKE (بندرعباس)

 

 


• وبسایت و لوگو کارفرما:


 

 

 


www.sksco.ir
تصاویر پروژه:

:

ردیف شرح پروژه نام کارفرما تاریخ شروع تاریخ پایان پیشرفت پروژه
1 نصب و تست و راه اندازی سیستم روشنایی ROI واحد آب شیرین شرکت فولادکاوه جنوب فولاد کاوه جنوب 1399/11/01 ادامه دارد 80%
2 نصب و راه اندازی تاسیسات و تجهیزات برق، ابزاردقیق و کنترل پروژه آب شیرین کن شماره یک کاوه RO I عمران مکران 1399/11/01 ادامه دارد 95%
3 نصب و راه اندازی تاسیسات و تجهیزات برق، ابزاردقیق و کنترل پروژه آب شیرین کن شماره سه کاوه RO III فولاد کاوه جنوب 1393/05/01 1393/07/30 100%
4 نصب و راه اندازی تاسیسات و تجهیزات برق، ابزاردقیق و کنترل پروژه آب شیرین کن شماره چهار کاوه RO IV عمران مکران 1394/06/10 1394/10/30 100%
5 نصب تجهیزات برق، ابزاردقیق، مکانیک پایپینگ آب شیرین کن شماره پنج کاوه RO V عمران مکران 1395/12/01 1398/12/29 100%
6 اجرا خط لوله آب گندله سازی فواد کاوه جنوب کیش فولاد کاوه جنوب 1392/05/1 1392/07/30 100%
7 نصب برق و ابزاردقیق بخش آبرسانی پروژه فولادسازی هرمزگان پامیکو 1388/05/01 1389/12/29 100%

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
فهرست