لیست کامل نمونه کارها از پروژه‌های انجام شده و درحال انجام

 
کارخانه فولاد سازی فولاد هرمزگان جنوب (بندرعباس)

کارخانه فولاد سازی فولاد هرمزگان جنوب (بندرعباس)

کارخانه احیاء مستقیم فولاد هرمزگان جنوب (بندرعباس)

دسترسی به وبسایت کارفرما
 

شرکت فولاد کاوه جنوب کیش

شرکت فولاد کاوه جنوب کیش

کارخانه فولادسازی فولاد کاوه جنوب کیش (بندرعباس)

آبشیرین کن، آبرسانی و INTAKE (بندرعباس)

کارخانه احیاء مستقیم فولاد کاوه جنوب کیش (بندرعباس)

دسترسی به وبسایت کارفرما
شرکت فولاد سیرجان ایرانیان شرکت فولاد سیرجان ایرانیان

برای مشاهده جزئیات پروژه کلیک کنید.

دسترسی به وبسایت کارفرما
شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان

برای مشاهده جزئیات پروژه کلیک کنید.

دسترسی به وبسایت کارفرما
شرکت پالایش نفت اصفهان

برای مشاهده جزئیات پروژه کلیک کنید.

دسترسی به وبسایت کارفرما
شرکت فولاد مبارکه اصفهان

برای مشاهده جزئیات پروژه کلیک کنید.

دسترسی به وبسایت کارفرما
شرکت آهن و فولاد ارفع

برای مشاهده جزئیات پروژه کلیک کنید.

دسترسی به وبسایت کارفرما
شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان

برای مشاهده جزئیات پروژه کلیک کنید.

دسترسی به وبسایت کارفرما
شرکت مجتمع فولاد خراسان

برای مشاهده جزئیات پروژه کلیک کنید.

دسترسی به وبسایت کارفرما
شرکت آهک کاوه قلعه گنج

برای مشاهده جزئیات پروژه کلیک کنید.

دسترسی به وبسایت کارفرما
بانک گردشگری

برای مشاهده جزئیات پروژه کلیک کنید.

دسترسی به وبسایت کارفرما
کارخانه فولاد کاوه اروند

آبشیرین کن و آبرسانی فولاد کاوه اروند (خرمشهر)

کارخانه نورد میلگرد فولاد کاوه اروند (خرمشهر)

دسترسی به وبسایت کارفرما
فولاد جهان آرا اروند

برای مشاهده جزئیات پروژه کلیک کنید.

دسترسی به وبسایت کارفرما
فهرست